http://www.divinetarot.ulotka.org/
GŁUPIECLegacyDivineTarot4swiat1

 

 

JAK ZROZUMIEĆ TAROTA?
Większość stron tematycznych traktujących o tarocie to po prostu wróżebny opis znaczenia kart. Ja postanowiłam opowiedzieć o kartach tarota w trochę inny sposób. Jak wiemy (lub się zaraz dowiemy) karty Tarota składają się  z 78 kart - 22 głównych Wielkich Arkanów oraz 56 dopełniających Małych.  Postanowiłam nie opisywać Wielkich Arkanów karta po karcie tylko opowiedzieć o ... Podróży Głupca...Jakkolwiek brzmi to enigmatycznie wcale takie nie jest...;)
Podróż Głupca to nic innego jak  alegoria do życia człowieka od jego narodzin do ..jego oświecenia
Głupiec rozpoczyna swoją podróż (czyli po prostu swoje życie) jako nowonarodzone dziecko, dlatego reprezentuje pierwszą kartę Wielkich Arkanów, opatrzoną jako liczba 0 i tym samym wysuniętą 'przed szereg'. (Należy pamiętać o wyjątkowej pozycji tej karty i o roli Głupca jako bohatera wiodącego w Tarocie). Bardzo wyraziście wyraża tą rolę Divine Tarot.
Nasz bohater zręcznie balansuje na klepsydrze unosząc się w przestrzeni kosmicznej i utrzymując przy tym idealną równowagę. Przesypujący się kolorowy piasek w owej klepsydrze obrazuje, że właśnie jesteśmy na początku swojej drogi. Z jego udekorowanego pudełka-zabawki wylatują obrazy ukazujące przyszłość - są to postacie, które spotka w swoim życiu oraz wydarzenia, które staną się jego udziałem. On z entuzjazmem dziecka wyciąga swoją dłoń ku tym obrazom, by je uchwycić, jest całkowicie nieświadomy niebezpieczeństwa swojego położenia i potencjalnych zagrożeń (jak to dziecko)  -  świat leży (dosłownie) u jego stóp :) Podróż (życie) się rozpoczyna.
Pierwszym etapem jego życia (karty od 1 do 7) jest dojrzewanie, w fazie tej nasz bohater ustala swoje relacje z otoczeniem. Początkowe Wielkie Arkana przedstawiają autorytety, jakie każda młoda osoba spotka na swojej drodze (przypominam o obrazkach wyskakujących z 'magicznego' pudełka naszego 'podróżnika'). Będzie z nimi walczyć albo się im podda, kształtując  w ten sposób swój charakter. Mamy więc wzorzec Moralności, Matkę, Ojca, Kapłana, Miłość oraz Zwycięstwo nad Przeszkodami czyli pełną optymizmu samodzielność. Wkraczając w jej rzeczywistość  'nasz młody podróżnik' zmienia się w osobę dorosłą, przygotowaną już do funkcjonowania w społeczeństwie. Przyjmijmy, że jako dwudziestolatek jest aktywny i energiczny :)
W kolejnym etapie życia (karty od 8 do 14) człowiek zaczyna dążyć do wewnętrznego rozwoju. Zanurzając się w swojej przestrzeni duchowej inicjuje wędrówkę, która niejednokrotnie zajmie mu całe lata. Już pierwsza karta zestawu Sprawiedliwość wskazuje na potrzebę przeprowadzenia właściwej samooceny i zachowania w równowadze dwóch aspektów życia - materialnego oraz duchowego. Dalej karty obrazują kulminacyjny moment życia, punkt zwrotny, odtąd droga będzie wiodła 'w dół i w głąb'. Następnie umiejętność opanowania osobistych lęków, wytwarzanych przez podświadomość. Kolejne Arkana mówią o trudnych życiowych próbach (Wisielec, Śmierć) , w tej fazie życia człowiek zajmuje się technikami rozwijania umysłu i i/lub przechodzi transformację (np. po traumatycznych przeżyciach) , zastanawia się nad sensem istnienia.
Droga Głupca nie jest 'usłana różami'. Kolejne karty  (od 15 do 21) obrazujące kolejne etapy życia naszego bohatera  otwiera karta Diabła ukazująca pułapki, uzależnienia, uleganie niskim emocjom i instynktom, na które narażony jest każdy kto wkroczy w 'ciemne obszary duszy'. Każdy z nas ma styczność z wieloma pokusami w życiu, może z nimi walczyć lub się im poddać, zależy to tylko od nas samych - od naszej wew. dojrzałości.  Droga wiodąca do oświecenia jest coraz trudniejsza.. Głupiec doświadcza wielu zawodów, odczuwa rozpacz i ból - widzi rozpad wszystkiego co mozolnie zbudował (etap Wieży). Miota się pomiędzy nadzieją a podejrzeniem, że zarówno to co w życiu zrobił jak i wiara w sens swoich dokonań nie były zaledwie iluzją (etap Gwiazdy i iluzorycznego Księżyca). I wreszcie nasz bohater jeśli NIE ZREZYGNUJE naprawdę dojrzewa wew. Na poziomie Wielkiego Arkanu Świata osiągnie prawdziwe oświecenie czyli dozna kompletnej integracji psych oraz pełni duchowej, harmonijnie zjednoczy sie z Wszechświatem. I w tym właśnie miejscu dochodzimy do momentu gdzie karta Świata łączy się nierozerwalnie z kartą Głupca zamykając jego podróż, zataczając koło i tym samym cykl życia od narodzin  do śmierci.
Pięknie to obrazuje karta Świata w talii Divine Tarot. Głupiec ponownie znajduje się w punkcie wyjścia, jednak ...tym razem jego doświadczenia dają mu zupełnie inne spojrzenie na Świat. Teraz wraca pewny siebie, z jasnością duszy i ciała z szeroko rozpostartymi ramionami  W GEŚCIE TRIUMFUJĄCEGO CZŁOWIEKA. Świat ponownie leży (dosłownie) u jego stóp! :)  Dokonał, doświadczył i osiągnął wszystko co miał do osiągnięcia, piaski klepsydry, symbolizujące upływający czas przesypały się. Nasz bohater zrzucił swoją maskę - co jest oznaką uczciwości i otwartości. Podróż dobiegła końca, zadanie zostało ukończone, mamy możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu.
Oczywiście niewielu jest 'podróżników' , którzy doznali mistrzowskiego Oświecenia. Przeciętny 'Głupiec' (czyli przeciętny człowiek) zatrzymuje się na którymś etapie tej drogi i ...tam już pozostaje, gdyż potrzebą jego duszy jest przeżyć i 'przepracować' właśnie to doświadczenie.  Jeśli to się jej uda Głupiec osiągnie sukces,  jeśli się nie uda będzie zaczynał i próbował od początku.   Kolejne pokolenia wciąż powtarzają ten cykl od narodzin do śmierci a następujące po sobie inkarnacje prowadzą w coraz wyższe rejony świadomości.
Jest to tylko jedna z możliwych interpretacji Wielkich Arkanów, jednak na tyle ciekawa iż postanowiłam ją opowiedzieć :)

JAK ZROZUMIEĆ TAROTA?


Większość stron tematycznych traktujących o tarocie to po prostu wróżebny opis znaczenia kart. Ja postanowiłam opowiedzieć o kartach tarota w trochę inny sposób. Jak wiemy (lub się zaraz dowiemy) karty Tarota składają się  z 78 kart - 22 to główne Wielkie Arkana (niebawem stanie się jasne dlaczego właśnie one odgrywają tak znaczącą rolę w całym tarocie) oraz 56 dopełniające je Małe Arkana.  Postanowiłam nie opisywać Wielkich Arkanów karta po karcie tylko opowiedzieć o ... Podróży Głupca...Jakkolwiek brzmi to enigmatycznie wcale takie nie jest...;)


Podróż Głupca to nic innego jak  alegoria do życia człowieka od jego narodzin do ... jego oświecenia


Zanim opowiem o 'podróży Głupca' napiszę kilka słów wstępu na temat: Kim  jest 'człowiek oświecony', jak rozumiemy stan oświecenia, czyli co ono właściwie oznacza dla współczesnego człowieka i do czego jest mu  w ogóle potrzebne.


Człowiek oświecony to człowiek, który czuje się szczęśliwy wewnętrznie. Człowiek, który osiągnął spokój, jedność, radość i harmonię wew. Człowiek, który akceptuje samego siebie, miejsce w którym się znajduje i wszystkie doświadczenia jakich doświadczył. To ktoś, kto wie jak ma postępować, wie co ma robić, nie boi się życia, gdyż posiada umiejętność przewidywania zdarzeń (i nie mam tu na myśli jasnowidzenia) tylko wizję, iż zawsze dalej wszystko będzie dobrze. Stan oświecenia to dostrzeganie logiki w kolejności wynikania jednego zdarzenia z drugiego i umiejętność wzmacniania tej energii. Oświecenie to budowanie swojego życia i swoich bliskich w energii ufności i bezpieczeństwa.


Bycie oświeconym to nie bycie najmądrzejszym z mądrych, to umiejętność odpowiedzenia sobie na najprostsze i zarazem najtrudniejsze pytania:


'kim jestem' i 'po co tutaj jestem'.


We współczesnych czasach, w których gubimy bezpieczeństwo stan oświecenia zdecydowanie jest nam potrzebny po to,  aby chociaż móc zbliżyć się do stanu, w którym panujemy nad energią zewnętrzną. Po to,  aby umieć czerpać energię z pułapów wyższych (tzw. boską energię, energię wszechświata) aby poznać odpowiedzi na egzystencjane pytania i aby osiągnąć tym samym spokój ducha, szczęście i jedność wew.


Czy takie rozumienie oświecenia w naszych 'technicznych' czasach jest możliwe do przyjęcia przez ludzi?


Odpowiedź brzmi jak najbardziej tak,  coraz więcej ludzi w obecnie niespokojnych i 'pędzących' czasach przystaje, poszukując wew. spokoju (szukając oświecenia w sobie)  jak nasz Głupiec, który wyrusza w swoją 'podróż życia' właśnie po to, aby odnaleźć swoje oświecenie...Tak więc rozpoczyna on  swoją podróż (czyli po prostu swoje życie) jako niczego nie świadome nowonarodzone dziecko, dlatego reprezentuje pierwszą kartę Wielkich Arkanów, opatrzoną jako liczba 0 i tym samym wysuniętą 'przed szereg'.


Należy pamiętać o wyjątkowej pozycji tej karty i o roli Głupca jako bohatera wiodącego w Tarocie 

Bardzo wyraziście wyraża tą rolę Divine Tarot.

GŁUPIEC

 

Nasz bohater zręcznie balansuje na klepsydrze unosząc się w przestrzeni kosmicznej i utrzymując przy tym idealną równowagę. Przesypujący się kolorowy piasek w owej klepsydrze obrazuje, że właśnie jesteśmy na początku swojej drogi. Z jego udekorowanego pudełka-zabawki wylatują obrazy ukazujące przyszłość - są to postacie, które spotka w swoim życiu oraz wydarzenia, które staną się jego udziałem. On z entuzjazmem dziecka wyciąga swoją dłoń ku tym obrazom, by je uchwycić, jest całkowicie nieświadomy niebezpieczeństwa swojego położenia i potencjalnych zagrożeń (jak to dziecko)  -  świat leży (dosłownie) u jego stóp :) Podróż (życie) się rozpoczyna.


Pierwszym etapem jego życia (karty od 1 do 7) jest dojrzewanie, w fazie tej nasz bohater ustala swoje relacje z otoczeniem. Początkowe Wielkie Arkana przedstawiają autorytety, jakie każda młoda osoba spotka na swojej drodze (przypominam o obrazkach wyskakujących z 'magicznego' pudełka naszego 'podróżnika'). Będzie z nimi walczyć albo się im podda, kształtując  w ten sposób swój charakter. Mamy więc wzorzec Moralności, Matkę, Ojca, Kapłana, Miłość oraz Zwycięstwo nad Przeszkodami czyli pełną optymizmu samodzielność. Wkraczając w jej rzeczywistość  'nasz młody podróżnik' zmienia się w osobę dorosłą, przygotowaną już do funkcjonowania w społeczeństwie. Przyjmijmy, że jako dwudziestolatek jest aktywny i energiczny :)


W kolejnym etapie życia (karty od 8 do 14) człowiek zaczyna dążyć do wewnętrznego rozwoju. Zanurzając się w swojej przestrzeni duchowej inicjuje wędrówkę, która niejednokrotnie zajmie mu całe lata. Już pierwsza karta zestawu Sprawiedliwość wskazuje na potrzebę przeprowadzenia właściwej samooceny i zachowania w równowadze dwóch aspektów życia - materialnego oraz duchowego. Dalej karty obrazują kulminacyjny moment życia, punkt zwrotny, odtąd droga będzie wiodła 'w dół i w głąb'. Następnie umiejętność opanowania osobistych lęków, wytwarzanych przez podświadomość. Kolejne Arkana mówią o trudnych życiowych próbach (Wisielec, Śmierć) , w tej fazie życia człowiek zajmuje się technikami rozwijania umysłu i i/lub przechodzi transformację (np. po traumatycznych przeżyciach) , zastanawia się nad sensem istnienia.


Droga Głupca nie jest 'usłana różami'. Kolejne karty  (od 15 do 21) obrazujące kolejne etapy życia naszego bohatera.  Otwiera je karta Diabła ukazując pułapki, uzależnienia, uleganie niskim emocjom i instynktom, na które narażony jest każdy kto wkroczy w 'ciemne obszary duszy'. Każdy z nas ma styczność z wieloma pokusami w swoim życiu, może z nimi walczyć lub się im poddać, zależy to tylko od nas samych - od naszej wew. dojrzałości.  Droga wiodąca do oświecenia jest coraz trudniejsza.. Głupiec doświadcza wielu zawodów, odczuwa rozpacz i ból - widzi rozpad wszystkiego co mozolnie zbudował (etap Wieży). Miota się pomiędzy nadzieją a podejrzeniem, że zarówno to co w życiu zrobił jak i wiara w sens swoich dokonań nie były zaledwie iluzją (etap Gwiazdy i iluzorycznego Księżyca). I wreszcie nasz bohater jeśli NIE ZREZYGNUJE naprawdę dojrzewa wew. Na poziomie Wielkiego Arkanu Świata osiągnie prawdziwe oświecenie czyli dozna kompletnej integracji psych oraz pełni duchowej, harmonijnie zjednoczy się z Wszechświatem.


I w tym właśnie miejscu dochodzimy do momentu gdzie karta Świata łączy się nierozerwalnie z kartą Głupca zamykając jego podróż (oraz tym samym Wielkie Arkana jako liczba 21), zataczając koło i jednocześnie cykl życia od narodzin  do śmierci.


 

Pięknie to obrazuje karta Świata w talii Divine Tarot.

swiat1

 

Głupiec ponownie znajduje się w punkcie wyjścia, jednak ...tym razem jego doświadczenia dają mu zupełnie inne spojrzenie na Świat. Teraz wraca pewny siebie, z jasnością duszy i ciała z szeroko rozpostartymi ramionami  W GEŚCIE TRIUMFUJĄCEGO CZŁOWIEKA. Świat ponownie leży (dosłownie) u jego stóp! :)  Dokonał, doświadczył i osiągnął wszystko co miał do osiągnięcia, piaski klepsydry, symbolizujące upływający czas przesypały się. Nasz bohater zrzucił swoją maskę - co jest oznaką uczciwości i otwartości. Podróż dobiegła końca, zadanie zostało ukończone, mamy możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu.


Oczywiście niewielu jest 'podróżników' , którzy doznali mistrzowskiego Oświecenia w dosłownym tego słowa znaczeniu, jak wielcy Przewodnicy Duchowi. Przeciętny 'Głupiec' (czyli przeciętny człowiek) może zatrzymać się na którymś etapie tej drogi i ...tam już pozostać, gdyż potrzebą jego duszy jest przeżycie i 'przepracowanie' właśnie takiego doświadczenia.  Jeśli to się jej uda Głupiec osiągnie sukces,  jeśli się nie uda będzie próbował jeszcze raz.


Kolejne pokolenia wciąż powtarzają ten cykl od narodzin do śmierci a następujące po sobie inkarnacje prowadzą w coraz wyższe rejony świadomości.


Jest to tylko jedna z możliwych interpretacji Wielkich Arkanów, jednak na tyle ciekawa iż postanowiłam ją przybliżyć :)


Osoby, które uczą się Tarota (lub dopiero zaczną) napewno zauważyły/ą, iż znaczenia kart dziwnie się powielają...Jednakże występują pomiędzy nimi istotne niuanse, oto kilka przykładów:

 

Miłość w tarocie


Miłość w Wielkich Arkanach obrazuje kilka kart: Kapłan, Gwiazda, Kochankowie i ..Diabeł. Mówią one jednak o różnych aspektach miłości i tak Kapłan i Gwiazda mówią o głębokiej miłości duchowej (Gwiazda dodatkowo obrazuje tęsknotę do kochania) i pokrewieństwie wewnętrznym. Niosą informację o miłości do ludzi w znaczeniu ogólnym. Karta Kochanków natomiast ogranicza swoje uczucia wyłącznie do partnera. Diabeł reprezentuje seks oraz pełne zniewolenie emocjonalne.


Sukces

 

Sukces będący rezultatem ciężkiej i intensywnej pracy oraz zwycięstwo nad samym sobą reprezentuje karta Rydwanu. Gwiazda natomiast sukces 'dany od losu', harmonijne urzeczywistnienie planów. Przepowiada długoterminowe spełnienie (każdy chciałby widzieć tą kartę w rozkładzie, gdyż jest ona symbolem ochrony  - 'boskiej opieki - tzw. czuwającej nad nami dobrej gwiazdy'). Koło Fortuny to zwycięstwo nieoczekiwane, ale ..krótkotrwałe, natomiast karta Świata - sukces całościowy, wielka kariera i wspaniałe rezultaty :) Dodam iż Rydwan, Koło Fortuny i Świat to jedne z najważniejszych kart w całym tarocie tzw. Karty- Transformacje, potrafią wzmocnić wymowę kart sąsiednich lub zmienić wymowę całego układu. Zawsze rozpoczynamy od sprawdzenia, czy takie Arkana w ogóle w nim występują

 

Czas

 

Rydwan zabiera nam czas, dużo pracujemy, przyspiesza realizację naszych planów. Pustelnik natomiast zapowiada opóźnienia w realizacji projektów - daje informację: czas pracuje dla ciebie, wszystko w swoim czasie. Natomiast Wisielec niestety jest symbolem długotrwałego zablokowania i to na wielu płaszczyznach. Powściągliwość (jak sama nazwa wskazuje) obrazuje cel osiągalny w przyszłości pod warunkiem, iż będziemy wytrwale podążać własną ścieżką.

 

 

Ciąża w tarocie


Wiele osób zadaje pytania: "Czy będę w ciąży?", "Czy będę mieć dzieci?" "Ile ich będę mieć, jakiej płci" itp.  Co na to tarot?


Kartami wskazującymi na ciążę i macierzyństwo są: Głupiec, Arcykapłanka, Cesarzowa, Wisielec, Księżyc, Gwiazda oraz Słońce.


Głupiec - oznacza nowonarodzone dziecko, zazwyczaj chłopca

Arcykapłanka - ciąża na którą trzeba będzie trochę poczekać, może oznaczać również tzw. "późne macierzyństwo"

Cesarzowa - to archetyp matki w tarocie, oznacza sam fakt bycia w ciąży oraz macierzyństwo, wskazuje na dziewczynkę

Wisielec - ciąża i oczekiwanie na poród (z 6 mieczy na poród cesarski), jeżeli inne karty na to wskazują czas oczekiwania na ciążę nieco się wydłuży

Księżyc - ciąża o której się jeszcze nie wie ale również obawy o to czy w ogóle będzie się mieć dziecko , wkazuje na dziewczynkę

Gwiazda - spełnione nadzieje na ciążę

Słońce - oznacza dziecko, najczęściej chłopca lub bliźnięta

 

Karty wykluczające posiadanie dzieci lub wskazujące na problemy z tym związane to: Pustelnik, Śmierć, Diabeł, Wieża

 

Pustelnik - ciąża bardzo trudna do uzyskania lub w ogóle bezpłodność

Śmierć - trudności z zajściem w ciążę, istnieje niebezpieczeństwo poronienia

Diabeł - problemy zdrowotne (najcześciej z układem rozrodnczym) uniemożliwiające zajście w ciążę, wymagane specjalistyczne leczenie

Wieża - brak posiadania dzieci , trudności z ciążą, poronienia nawet wielokrotne

 

Płeć dziecka:


Dziewczynka: Cesarzowa, Księżyc, Gwiazda


Chłopiec: Głupiec, Cesarz, Słońce


Bliźnięta: SłońceZapraszam wszystkich do medytacji z kartami tarota.  W Divine Tarot obrazy są tak czytelne, iż z łatwością można 'podróżować z Głupcem'. To również doskonałe relaksujące ćwiczenie.


W dalszej części na mojej stronie umieszczę ciekawe ćwiczenie o znaczeniu wróżebnym... oczywiście z pełną interpretacją. Dowiesz się z niej czegoś więcej na temat swojej osobowości  oraz....jak wcześniej obiecałam Wielkie Arkana uchylą rąbka tajemnicy na temat osobowości partnera lub kogoś kim jesteśmy zainteresowani :) Charakterystyka ta dotyczyć również będzie wszelkich innych relacji np. relacji rodzinnych, przyjacielskich, partnerstwa biznesowego.

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.